Đăng lúc: 08:32:42 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 90 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Thủy Khốn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khảm


Vân tận nguyệt dương trung,
Quang huy đáo xứ thông.
Lộ đồ phùng thủy thuận,
Thiên lý khoái như phong.

Mây tan trăng sáng giữa trời trung, 
Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng.
Đường sá suốt thông và được thuận,
Vận trình ngàn dặm để thành công.

LỜI BÀN 
Mây tạnh ắt trời quang, nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian. Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý, do đó khi xuất hành rất nên đi xa, bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào, phong phú thu vào nhiều dịp như nước.
Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn, người ăn kẻ ở, kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp.
Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến, không có gì phải lo nghĩ. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được.
Theo quẻ cho hay, thời vận của bạn hiện nay, đã như mây tan trăng sáng giữa trời, đường thông nước xuôi, vận trình ngàn dặm mau như gió bay. Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông, đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa . 
Vậy, những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn, từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện, hãy mau tiến tới đi. Đừng chần chừ mất dịp may.

Quẻ dạy: Mã đáo thành công, buồn xui chèo thuận, đời sắp lên hương. Cầu tài, cầu danh sự sự đắc quả. Đánh số thật tốt. Số hên: 9, 90, 99, 19, 29, 39.
*Giải:Hoàn cảnh chuyển sang thuận lợi, tình hình tốt đến rồi. Điều muốn hỏi hoàn toàn tốt đẹp như ý.
(Nguồn sưu tầm)