Đăng lúc: 08:32:42 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 92 - TRUNG THƯỢNG 

Trạch Sơn Hàm
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Cấn


Ngan thoát thủy thâm chu di lạc,
Lộ dao sơn kiểm hộ an hành.
Xà hành tựu hữu thông tân nhật,
Nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh.

Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền,
Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên.
Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích, 
Trời cao trăng sáng khắp nơi miền.

LỜI BÀN 
Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó, sau yên vui. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng, lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy.
Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại.
Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn, tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm, lặn lội đường xa. 
Nhưng bạn bền chí chịu đựng, tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai, bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích, như trăng giữa trời đẹp đẽ.

Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. Tuy nhiên phải cố công, mới mong đạt đích. Biểu tượng: Rắn. Cầu danh, cầu lợi phải qua lần khó, mới mong thành. Đánh số hên. Số hên: 92, 29, 9, 2, 90, 20, 99, 22.
*Giải:Việc muốn hỏi, nên tìm cách cho thoáng mà giải quyết, có tầm nhìn xa một chút, mới đạt được thành công.
(Nguồn sưu tầm)