Đăng lúc: 08:32:38 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 96 - TRUNG TRUNG

Trạch Sơn Hàm
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Cấn


Khả dĩ ký thiên lý chi mệnh,
Khả dĩ thác lục xích chi cô.
Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ,
Tiếu hô hô,
Tha hương án thủ.
Các tự lạc khang hóa.

Có thể cậy nhờ trăm dặm xa,
Bé con cũng thể cậy trông mà.
Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ,
Đất khách cười vui hưởng phận ta.

LỜI BÀN 
Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ, người bạn tâm giao, có thể gởi mạng, gửi con được. Đối vời người bạn đó, dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả, giao phó quyết phông phụ lòng ta, phản lại ta. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được.
Đây là quẻ chủ sự may mắn, đáng mừng là gặp được người tri kỷ.
Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa, nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ, thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó.
Vậy, những việc cầu xin của bạn, phải tiến hành mau đi, đừng chần chờ mà mất dịp uổng. 

Quẻ dạy: Cứ tiến, dịp may đã đến, đừng chần chờ. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ, dù là trẻ con. Nhưng nó thành công, thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. Cầu tài, cầu danh thuận lợi hơi chậm. Đánh số khá hạp. Số hên: 90, 60, 66, 99, 69, 6, 9, 96
*Giải:Người được quẻ nầy,đúng như mong ước, nay gặp tri âm, kết nghĩa Tấn Tần, hạ sanh quí tử.
(Nguồn sưu tầm)