Đăng lúc: 08:32:38 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 97 - THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Ly
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Ly


Báo đạo thượng lâm,
Xuân sắc tiên minh.
Để tiến thoái trước,
Mã thượng hành trình.

Rừng cây đã báo xuân về,
Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi.
Giương roi đuổi ngựa kịp thời,
Vận trình ngàn dặm, cuộc đời hân hoan.
LỜI BÀN 
Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên, vượt hết mọi trở ngại, chớ có lơ là, để trôi qua ngày tháng. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động, khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ.
Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ, đó là ý chỉ cho bạn biết rằng, thời vận đã được hanh thông rồi. Không còn bế tắc gì nữa. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng. 
Vậy, những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện, nhưng bạn phải ra công mới nên, chớ không phải bất chiến tự nhiên thành.

Quẻ dạy: Thời thông hạnh, cần cố gắng tranh thủ cho kịp, thì mọi sự như ý sở cầu, vô cùng tốt đẹp. Cầu được ước thấy. Cầu danh, cầu lợi đắc quả. Đánh số hạp. Biểu tượng: Ngựa. Số hên: 7, 9,97, 90, 70, 99, 77.
*Giải :Mọi việc thuận lợi, thời cơ tốt đẹp đã đến, an tâm lên đường.
(Nguồn sưu tầm)