Đăng lúc: 08:33:05 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ TAI TÁNG 
(Đại Kiết) 


Tai qua, phước lộc đến 
Hỉ khí đắc trùng lai 
Việc may gặp trước mắt 
Vận thông đặng hoạnh tài 

Cầu tài may tới, bảy phần lợi 
Thưa kiện biện tranh được giải hoà 
Việc tính ắt xong, có kết quả 
Bệnh nhân lành mạnh, khỏi lo xa 
Người đi xứ lạ mong về tới 
Gã cưới kết hôn hiệp một nhà 
Lục giáp sanh nam, con quý báu 
Bán buôn đổi chác, lợi nhiều ra 

Phật rằng nạn khỏi tai qua 
Từ đây phước đến, cửa nhà an vui 
Căn xưa tua gắng vun bồi 
Quy y Tam-Bảo, trau giồi nơi tâm 
(Nguồn sưu tầm)