Đăng lúc: 08:33:05 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ ÁM MUỘI 
(Hạ Hung) 


Dòm trăng nơi đáy giếng 
Thấy bóng, chớ không hình 
Của tiền nhiều thất bại 
Khéo giữ mới an ninh 

Việc tính lôi thôi, không toại ý 
Ra đi bất bại, có gì nên 
Cầu tài vô ích, không hi vọng 
Luận kẻ đi xa, thật khó tìm 
Gã cưới kết hôn không phối hiệp 
Bán buôn đỏi chác, vốn tiêu liền 
Kiện thưa thất lý, thêm hao tốn 
Nhà cửa bình thường, chẳng thiệt yên 

Phật bảo thời vận tối đen 
Của tiền thấy có, phút hoá không 
Việc lành cố gắng nơi lòng 
Tưởng Trời tin Phật, phước thông hoạ trừ. 
(Nguồn sưu tầm)