Đăng lúc: 08:33:05 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ BẢO TOÀN 
(Trung Bình)
 

Việc lành tua giữa chặt 
Dục lợi, kiện thưa nhiều 
Mọi sự gìn như cũ 
Làm phước hoạ tai tiêu 

Ra đi mưu lợi đặng an ổn 
Việc tính sau thành, trước khó khăn 
Khẩu-thiệt thị-phi đều chẳng hại 
Kiện thưa tranh biện, lý gia tăng 
Cầu tài may đặng sáu phần thắng 
Thai-nghén sanh con phước lộc tràng 
Gã cưới kết hôn, công gắng trước 
Bán buôn đổi chác, toại lòng toan 

Phật bảo lối cũ duy trì 
Chớ tham dục lợi, thị-phi sanh nhiều 
Đắn đo, dè-dặc mọi điều 
An thân thủ phận, hoạ tiêu phước thành 
(Nguồn sưu tầm)