Đăng lúc: 08:33:05 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ DO DỰ 
(Hạ Hạ) 


Quẻ xem nhiều sảng-sốt 
Vì của phải phiền than 
Thi ân thành mắc oán 
Việc thế chẳng hoà an 

Việc tính lôi-thôi, không toại ý 
Ra đi e gặp sự tai ương 
Kiện thưa rắc rối, khó hoà giải 
Tìm kẻ đi xa, chẳng gặp đường 
Gã cưới kết hôn không hiệp đặng 
Cầu tài bất lợi, tổn hao thường 
Bán buôn đổi-chác không thành tựu 
Kẻ bệnh trầm kha, chứng bất tường 

Phật rằng thời vận đảo-điên 
Của tiền lo-lắng, sanh phiền khổ than 
Khuyên người đạo đức lo toan 
Làm lành tưởng Phật, khỏi đàng tai ương. 
(Nguồn sưu tầm)