Đăng lúc: 08:33:08 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ TÙNG CÁCH 
(Thượng Bình) 


Việc xưa nên đổi mới 
Giờ đến hiệp cơ duyên 
Cá vượt long môn cấp 
Cốt phàm hoá Thánh Tiên 

Cầu quan chỉ đặng vào ngôi nhỏ 
Tính việc ắt xong, da chờ ngờ 
Thưa kiện sẽ hoà, không tổn thất 
Bệnh nhân khoẻ mạnh, khỏi phòng 
Cầu tài thấy có tám phần được 
Xa xứ trở về, đặng tín thơ 
Gã cưới kết hôn, loan phụng hiệp 
Bán buôn đổi chác, lợi lần vô. 

Phật bảo việc cũ đổi thay 
Nhân duyên hoà hiệp, việc nay mới thành 
Biết rằng thời vận kiết hanh 
Nhờ công tu niệm, phước sanh hoa trừ. 
(Nguồn sưu tầm)