Đăng lúc: 08:33:05 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ PHONG NẨM 
(Trung Kiết) 


Rễ sâu, nhành lá tốt 
Cây vượt mãi lên cao 
Kinh dinh thường đặng lợi 
Cây ít, lứa thâu nhiều. 

Cầu quan đặng lộc, công danh toại 
Việc tính, tuỳ tâm kết quả lành 
Tìm kẻ xứ xa, may gặp mặt 
Ra đi mưu sự đặng an ninh 
Bệnh nhơn thuyên giảm, không chỉ hại 
Gã cưới kết hôn, ắt hiệp thành 
Nhà cửa bình an, không rối-rấm 
Cầu tài vận đến, lợi toàn sanh 

Phật rằng vận gặp thời hưng 
Mọi đều toan tính,lần lần nên công 
Di-Đà sáu chữ rèn lòng 
Đời nên nhờ bởi gắng công tu hành 
(Nguồn sưu tầm)