Đăng lúc: 08:33:05 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ ĐẮC LỘC 
(Kiết) 


Danh cao, lộc vị xứng 
Long phụng vượt Trời cao 
Ra vào đặng của báu 
Xa xứ khá mưu cầu 

Việc tính dễ-dàng thâu quả tốt 
Thị-phi khẩu thiệt thảy tiêu tan 
Kiện thưa đắc lý, không chi ngại 
Kẻ bệnh thuốc than, đặng giảm an 
Gã cưới kết hôn, duyên phối hiệp 
Cầu tài lợi đến, dạ hân hoan 
Kết thai sau đặng sanh con quý 
Đổi-chác, bán buôn đặng lợi toàn 

Phật rằng thời tới vinh quang 
Rồng mây gặp hội, cao thăng phẩm quyền 
Bồ-đề cội đức cố-kiên 
Cuộc đời ắt gặp nhiều duyên phước lành. 
(Nguồn sưu tầm)