Đăng lúc: 08:33:05 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ PHƯỚC HẬU 
(Kiết) 


Lục hoà ứng quẻ tốt 
Tiền của được thu nhiều 
Đi xa về xứ cũ 
Khoái lạc, hoạ tai tiêu 

Cầu quan sẽ đặng vào ngôi thứ 
Người ở xa về đến cố hương 
Thưa kiện tám phần mong đắc thắng 
Ra đi lo việc hiệp lòng trông 
Cầu tài thâu hoạch nhiều phần lợi 
Gã cưới kết hôn, hiệp một đường 
Nhà cửa an ninh thêm khoái lạc 
Bệnh nhơn thuyên giảm, khỏi tai ương 

Phật rằng quẻ ứng kiết xương 
Gặp nhiều phước hậu, gia đường hoà quang 
Khá gìn chặc thiện-căn 
Thường làm phương-tiện, độ an khó nghèo. 
(Nguồn sưu tầm)