Đăng lúc: 08:33:01 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ THÁI BÌNH 
(Kiết) 


Mưa chan tưới giống mạ 
Lo gì chẳng bội thâu 
Vui vẻ tự nhiên đến 
Bình yên hết khổ sầu 

Ra đi lo việc gặp điều tốt 
Người ở xứ xa trở lại quê 
Thưa kiện biện tranh hoà giải hết 
Cầu tài đắc ý, lợi nhiều bề 
Kết hôn gã cưới thành loan phụng 
Ứng thí, rồng mây đắc vận thì 
Lục giáp sanh trai, con đáng quý 
Bệnh nhơn nhờ phước, khỏi tai nguy 

Phật rằng vận đạt an ninh 
Phước đời lần gặp, quang vinh cửa nhà 
Khá gìn saú chữ Di-Đà 
Tu nhơn tích đức, lánh xa tội tình. 
(Nguồn sưu tầm)