Đăng lúc: 08:33:01 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ ƯNG DƯƠNG 
(Kiết) 


Binh trời trừ cướp giặc 
Dương cờ thắng trận về 
Tướng soái công huân thưởng 
Quân sĩ rạng danh bia 

Ra đi ắt gặp điều may mắn 
Người ở xứ xa trở lại nhà 
Thưa kiện hợp thời mong đắc lý 
Cầu tài sẽ đặng thiểu lần đa 
Kết hôn gã cưới thành loan phụng 
Lục giáp sanh nam, gấm điểm hoa 
Đổi chác bán buôn đều đắc lợi 
Tính toan mưu sự lợi lần ra 

Phật rằng quẻ ứng vận cường 
Lướt qua các sự tai ương khổ nàn 
Việc làm hậu dị, tiên nan 
Thành công đắc quả nhờ tăng chí bền. 
(Nguồn sưu tầm)