Đăng lúc: 08:33:01 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ HẬU KIẾT 
(Bình) 


Dép mỏng đi trên tuyết 
Cầu hư lúc gượng qua 
Trùng trùng nguy hiểm thấy 
Xuân đến sắc quang hoa 

Khoa thi được ít điều hi vọng 
Người ở xứ xa, chẳng đặng tin 
Thưa kiện rốt rồi may đắc lý 
Cầu tài lợi được thiểu phần sanh 
Kết hôn gã cưới khó thành tựu 
Nhà cửa rối ren, ít gặp lành 
Toan tính hiện giờ, không toại ý 
Bán buôn đổi-chác, lợi bình bình 

Phật rằng vận mạng chưa thông 
Việc chi cũng phải rèn lòng nhẫn kiên 
Khá tua niệm Phật làm hiền 
Qua hồi vận hỉ, phước duyên đến liền. 
(Nguồn sưu tầm)