Đăng lúc: 08:33:01 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ TUYỆT TÍCH 
(Hung) 


Bạc vàng vùi đất bụi 
Ngọc quý lấp bùn dơ 
Bao giờ ra mặt đặng 
Rực rỡ khỏi lu lờ! 

Cầu quan thất ý, không hi vọng 
Người ở xứ xa bị khổ đau 
Thưa kiện biện tranh toàn bất lợi 
Ra đi có hại, chớ mong cầu 
Của tiền tổn thất, không mưu đặng 
Kẻ bệnh trầm kha, khổ biết bao! 
Gã cưới kết hôn đều thất bại 
Tính toan trăm việc, uổng công lao 

Phật rằng quẻ thiệt chánh hung 
Vận thời cùng khổn, khó mong vẫy vùng 
Tồn tâm đạo đức cố cùng 
Mới mong thoát khổ, tai ương khỏi mình 
(Nguồn sưu tầm)