Đăng lúc: 08:33:05 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ TẤN CẦU 
(Thượng Thượng) 


Nước trị, dân khương thới 
Cửa nhà lần vượng hưng 
Tiền của cầu thêm đặng 
Phước đến, khỏi gian truân 

Cầu quan gpặ vận, nên danh phận 
Tính việc toại tâm, đặng trọn thành 
Thưa kiện biện tranh, toàn đắc lý 
Bệnh nhơn thuyên giảm, chứng mau lành 
Cầu tài may tới mười phần lợi 
Thai nghén sanh con bực quý vinh 
Gã cưới kết hôn cầm sắc hiệp 
Cửa nhà vui ve, gặp an ninh 

Phật rằng thời tời tới quang vinh 
Nhờ nơi phước đức tu hành dày công 
Bồ-đề thêm gắng vun trồng 
Cửa nhà hưng thạnh, cháu con sum vầy. 
(Nguồn sưu tầm)