Đăng lúc: 10:54:15 05/01/2015 (GMT+7)

Gồm hai phần, hình tướng và lý tướng. Hình tướng là phần biểu hiện bên ngoài, lý tướng là phần biểu hiện bên trong

tongquat0016.gif 
(Nguồn sưu tầm)