Đăng lúc: 11:03:46 05/01/2015 (GMT+7)

Gồm hai phần, hình tướng và lý tướng. Hình tướng là phần biểu hiện bên ngoài, lý tướng là phần biểu hiện bên trong

may_mat008.gif 
(Nguồn sưu tầm)