Đăng lúc: 10:31:19 05/01/2015 (GMT+7)

Gồm hai phần, hình tướng và lý tướng. Hình tướng là phần biểu hiện bên ngoài, lý tướng là phần biểu hiện bên trong

tongquat002.gif 
(Nguồn sưu tầm)