Đăng lúc: 11:31:07 05/01/2015 (GMT+7)

Gồm hai phần, hình tướng và lý tướng. Hình tướng là phần biểu hiện bên ngoài, lý tướng là phần biểu hiện bên trong

 may_mat0030.gif
(Nguồn sưu tầm)