Đăng lúc: 11:49:07 05/01/2015 (GMT+7)

Người ta thường nói "Xem phú quý tài Mũi, Tai, Mắt" nhưng nếu biết rõ tính chất quý hoặc phú ra sao thì cần phải dựa vào hai Tai, lông mày và lưỡng quyền...

 H9.jpg
(Nguồn sưu tầm)