Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 010 - HẠ HẠ

XÂM CHỮ
Bệnh hoạn thời thời mạng kiển suy,
Hà tu tỏa ngỏa công tỏa qui.
Trực giác tùng kiến nhứt đương phục,
Thì khải cầu thần trượng phật trì.
DỊCH NGHĨA
Bệnh hoạn liên miên mạng vận suy,
Nào câu bói hỏi nữa làm chi.
Chờ qua đông chí hay tin đến,
Cầu khẩn mong nhờ phật hộ trì.
Thánh ý: Danh lợi khó , tài lộc thất , bệnh liên miên , tụng chưa rỏ , người đi trể , cầu thần hộ , đừng tham cầu , nên thủ cựu .
Tô đông pha giải: Vận mạng khập khiển , bệnh tật liên miên , tâm ý tu tỉnh , cầu xin trời xanh , đến tiết đông chí , cầu thần mới an , trăm bề mưu tính , cẫn thận mới toàn .
LỜI BÀN
Danh lợi chưa đến, bệnh phải cầu thầy và van vái mới khỏi. Hành nhơn trắc trở, kiện thưa thất lý. Hôn nhơn cẩn thận, chờ đến mùa đông tháng 10, 11 và tháng 12 mới được bình yên gia đạo.
Sự tích xưa có anh học trò đi thi xuống Trường An vì mang bệnh hoạn mà lỡ khoa thi.
Phải làm lành tránh dữ thì mới tốt.
Xâm đúng câu:
Gặp lúc nên ẩn nhẫn,
Chờ thời đợi vận nên.
(Nguồn sưu tầm)