Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 012 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Vinh vi kỳ vọng tại xuân tiền,
Thủy liệu thu lai hựu bất nhiên.
Trực ngộ thành gian quới công tử,
Nhứt sanh hượt kế thì an toàn.
DỊCH NGHĨA
Mùa xuân vọng tín chuyện vinh sang.
Ngờ lại thu sang chẳng vẹn toàn.
Bằng gặp quới nhơn người giúp đỡ,
Toan lo mới được trọn đời an.
Thánh ý: Cầu danh trể , tài chưa tới , bệnh thay thầy , tụng nên ngưng , Người đi về , có gặp việc , điều cát lợi .
Tô đông pha giải: Việc làm nên trể, cầu tài chưa toại , gặp được quí nhân , muốn thời như ý , vạn sự mưu cầu , tâm lao khổ trí , tạm phải tu sửa , chờ thời cơ tới .
LỜI BÀN
Công danh chậm, nên đợi chờ, tài lợi chưa có, bệnh nên đổi thầy, kiện thưa nên hòa, hôn nhơn phải xét kỹ, đi xa không thành.
Sự tích ông TÔ VÕ đi sứ qua nước Phiên, bị Thiên Vụ giam cầm bắt chăn dê khổ sở trăm bề, sau thoát nạn trở về xứ thì tuổi đã già nhưng được đời khen ngợi là người có chí trung kiên. (Truyện Chiêu Quân cống Hồ)
Xâm này trước xấu sau tốt, nên tu tâm tích đức mới được an nhàn.
Xâm đúng câu:
Cuộc đời dẫu gặp cơn tai biến,
Lồng lộng vẹn tròn đạo nghĩa nhơn.
(Nguồn sưu tầm)