Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 014 - HẠ HẠ

XÂM CHỮ
Nhứt kiến giai nhơn tiện hỉ hoan,
Thùy tri khứ hậu hửu đa đoan.
Nhơn tình lịch tận thu vân hậu,
Thế sự đa tri thực đáo bình.
DỊCH NGHĨA
Vừa thấy giai nhơn đã đẹp lòng,
Nào hay dang dở phải long đong.
Nhơn tình thấu đáo càng cay đắng,
Thế sự biết nhiều khổ cùng nhiều.
Thánh ý: Trước tuy dể , sau gặp khó , danh lợi không , bệnh chưa an , tụng trắc trở , người chưa về , thê đa ngữ .
Tô đông pha giải: Việc muốn chu toàn , Nhưng thêm lũng cũng , người rất vô tình , khó tìm chứng cứ , chỉ nên tự tỉnh , đừng làm việc sai , đề phòng mọi việc , tạm đừng lo nghĩ .
LỜI BÀN
Xâm xấu, mọi việc trước dễ sau khó, sanh lợi chưa thành, hôn nhơn trở ngại, bệnh khó lành, đi xa bất lợi, bạn bè phản trắc, buôn bán thì lổ.
Sự tích một anh học trò bị tình nhơn phụ bạc. Xâm ý nói nhơn tình mà thấu đáo nhiều thì nó mỏng manh như mây mùa thu, còn thế sự mà hiểu rành chừng nào thì nó khó khăn cũng như đường đi lên núi Thục đạo gay go quá.
Phải cẩn thận và đợi thời vận đến.
Xâm đúng câu:
Lành tốt trời cho rồi sẽ thấy,
An lòng xin chớ vội ưu phiền.
(Nguồn sưu tầm)