Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 022 - THƯỢNG KIẾT

XÂM CHỮ
Bích ngọc trì trung khai bạch liên,
Trang nghiêm sắc tướng tự thiên nhiên.
Sanh lai cốt cách siêu phàm tục,
Chánh thị nhơn gian đệ nhất tiên.
DỊCH NGHĨA
Trong ao bích ngọc hoa sen khai,
Tướng mạo trời sanh đẹp đẽ thay.
Cốt cách thiên sanh khác phàm tục.
Khác gì tiên tứ giữa trần ai.
Thánh ý: Tunhj đắc thắng , danh dể thành , bệnh dứt nhanh , tài hưng vượng , hôn nhân hợp , sanh quí tử , gia đạo thành , trăm việc thuận.
Tô đông pha giải: Chuyện thấy rỏ ràng , không làm việc dối , rất hợp xuất hành , không nên trể nải , học mà được quẻ , đậu cao tin tới , tất thảy mưu tính , chờ ngày sáng tươi .
LỜI BÀN
Danh nên, lợi có, gia đạo an nhàn, vợ chồng xứng ý, đi ra ngoài cầu công danh gặp quới nhơn giúp đở, chẳng khác nào hoa sen mọc tận dưới bùn đến khi trổ thì bông đỏ thắm, hương thơm ngào ngạt.
Sự tích ông Lý Thái Bạch là một nhà thi sĩ khi gặp vua Đường Minh Hoàng, ví như tài tử ngộ giai nhơn vậy.
Xâm tốt lắm. Cố gắng sẽ thành công.
Xâm đúng câu:
Của quí ngươi yêu chuộng,
Giúp mình gặp kẻ sanh.
(Nguồn sưu tầm)