Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 030 - TRUNG KIẾT

XÂM CHỮ
Phụng công cần thù mạc khi tâm,
Tự hữu hanh thông kiết lợi lâm.
Mục hạ dính cầu thả hưu hi,
Thu kỳ dữ tử định giai âm.
DỊCH NGHĨA
Phép công nắm giữ bò tà tây,
Vận mới hanh thông lợi lộc đầy.
Mọi việc đã lầm thôi khá bài,
Sang thu cho gã phước thêm đầy.
Thánh ý: Lợi tuy có, đừng làm ngông, tụng nên hòa, bệnh tự an, danh chờ thời, hôn nên hẹn, phải giử lòng, an vui vẻ .
Tô đông pha giải: Công bằng xét lại, chớ tự dối lòng, phúc lộc tuy có, cũng nên đợi thời, như muốn tiến thủ, chưa được làm ngay, trăm việc mưu tính, chờ đợi qua thu 
LỜI BÀN
Danh lợi có, hôn nhơn hạp, kiến đắc lý, đi xa gặp quới nhơn, thi cử đặng công danh, bệnh mau lành. Xâm này hạp mùa thu là tháng 7, 8, 9 sẽ có đại lợi.
Sự tích một người học trò được một thầy dạy dỗ, sau khi đậu làm quan (Liễu Nghị truyền thơ).
Xâm tốt nên làm lành làm phải mới thật tốt.
Xâm đúng câu:
Xuân, hạ, bình thường, Thu, đông đại lợi.
(Nguồn sưu tầm)