Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 038 - HẠ HẠ

XÂM CHỮ
Trùng ngâm tức tức cô vi,
Thiên lý huyền huyền vọng tín qui.
Đăng đắc vinh huê công tứ đáo,
Thu đông khoát khoát võ phi phi.
DỊCH NGHĨA
Dê ngâm giéo giắt chịu phòng không,
Tin tức trông sao quá sức trông.
Ngóng đợi phòng không công tử đến,
Thu, đông mưa tạt vận long đông.
Thánh ý: Đừng hỏi tài, ngưng đấu tụng, xa chưa về, bệnh thêm nhiều, hôn không thành, nhiều điềm xấu, tạm cầu thần, đừng làm dại .
Tô đông pha giải: Việc làm chán ngắt, tự mình ngao ngán, có được tin vui, việc vẫn lạnh lùng, Mưu vọng chưa đạt, tâm thần tán loạn, gia đạo chưa an, cầu thần tương trợ .
LỜI BÀN
Xâm này mọi việc còn chậm trễ, tài lợi chưa có, chưa đi xa chưa về, bệnh phải cầu thầy giỏi, Xâm này hạp mùa xuân, hạ, nếu nhằm mùa thu và đông thì hay buồn lắm.
Sự tích như nàng Mạnh Khương rầu nhớ chồng đi ra trấn thủ ngoài biên ải xa xôi, nàng ở nhà buồn rầu mà sanh bệnh, có câu rằng :
Trần ai thương hại người xương trắng,
Non nước bơ vơ phận má hồng.
Thương người chiến sĩ xa xuôi,
Trăm năm lỡ mối duyên tình vì ai.
Được Xâm này, nếu cầu hôn thì nên xét kỹ.
(Nguồn sưu tầm)