Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 048 - BÌNH BÌNH

XÂM CHỮ
Đăng sơn thiệp thủy chánh đăng hàn,
Huynh đệ hôn nhơn na đắc an.
Bất ngộ hồ đầu nhơn nhứt hoán,
Toàn gia tiên bảo hỉ trung hoan.
DỊCH NGHĨA
Đăng sơn thiệp thủy chánh đăng hàn,
Huynh đệ hôn nhơn na đắc an.
Bất ngộ hồ đầu nhơn nhứt hoán,
Toàn gia tiên bảo hỉ trung hoan.
Thánh ý: Gặp quí nhân, tụng hòa bình, bệnh lo hiểm, chớ cầu danh, tài vật hao, hôn nên đình, ngày tháng dần, được thuận hanh .
Tô đông pha giải: Trèo lội gian nan, thời vận lổi sai, gia đạo không tốt, việc nhiêu gập gềnh, gặp người phú quí, dùi dắt mới nên, nếu không ai giúp, khó thoát hậu họa .
LỜI BÀN
Xâm trung bình, nhưng tốt lắm, ý nói làm việc gì cũng đừng nóng nảy, phải chậm rãi sẻ nhờ ơn trên ban cho, và sẽ gặp quới nhơn giúp đỡ, cầu tài được, hôn nhân hợp, kiện đắc lý, người đi xa sẽ về nay mai.
Tích xưa, nàng Triệu Ngũ Nương đi tìm chồng trong tiết đông lạnh lẽo, nhưng người chồng cũng bình an trở về đoàn tụ với gia đình vui vẻ. Và một vị tướng bị giặc vây cũng xin quẻ này, sau có viện quân đến giải thoát.
Xâm này hạp tháng giêng.
(Nguồn sưu tầm)