Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 005 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Tử hử tạm ban bất tự do,
Môn đình tiêu tác lảnh như thu.
Nhược phùng như thử giao thừa nhựt,
Vạn sự hồi xuân bất dụng ưu.
DỊCH NGHĨA
Người nay lắm việc chẳng vừa lòng,
Vắng lạnh mùa thu lạnh chưa thông.
Nếu mà gặp được ngày tí, sửu,
Phỉ tình mong ước việc điều xong.
Thánh ý: Tài lộc vượng , công danh trể , kiện sau thắng , bệnh gặp thầy , hôn dò hỏi , người đi về , phải đợi thời , trăm việc hợp .
Tô đông pha giải: Tốt xấu có thời , không do nhân lực , vận sắp hanh thông , sau lại sai lệch , tới ngày tý sữu , mọi việc điều tốt , như cây gặp xuân , sau được lợi ích .
LỜI BÀN
Xâm này không được tốt lắm, hao tài, công danh chưa thành đặng, bệnh lâu mạnh, kiện thưa tiền hung hậu kiết, hôn nhân phải xét kỹ càng, người đi xa về chậm.
Cũng như ngày xưa có người làm quan giữ thành bị giặc vây khốn, phải thủ thành mà chờ sự giải cứu bên ngoài. (Lữ Mông Chánh thủ khốn).
Người xin đuợc quẻ này như có cầu việc chi thì gặp năm tí, sửu, hoặc tháng tí, sửu, hay ngày tí, sửu mới có hy vọng.
Xâm đúng câu:
Tiểu nhơn người nham hiểm,
Việc mình chớ lậu ra.
(Nguồn sưu tầm)