Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 009 - ĐẠI KIẾT

XÂM CHỮ
Vọng cừ tiêu tức hướng Tràng an,
Thường bả lăng huê tử tế khán.
Kiến thiết thơ văm tương nhập cảnh,
Kim hiệu hỉ sắc thượng mi đoàn.
DỊCH NGHĨA
Ngóng trông tin tức chống trường an,
Hàng ngắm cành hoa xem kỹ càng.
Chợt có văn thơ đà đến cửa,
Mặt mày vui vẻ rất hân hoan.
Thánh ý: Danh cùng lợi , tới liền khi , kiên đắc thắng , bệnh mau an , hôn nên cầu , người đi tới , chớ u sầu .
Tô đông pha giải: Mong tính đã lâu , bổng tin vui đến , thư tới tận tay , mừng vui trước mắt , có lợi tới liền , tài thu ngàn vàng , tính mưu toại ý , mọi việc an tâm .
LỜI BÀN
Xâm tốt, người xin quẻ này truớc thì lao đao, sau thì mới thành tựu.
Ngày xưa Triệu Khuông Dẩn lúc lưu lạc giang hồ rày đây mai đó, sau rồi tức vị nơi chốn Trần Kiều vua nhà Tống (xem truyện Phi Long).
Có bệnh phải đổi thay, hôn nhơn hạp, kiện thưa nên hòa, trông tin thì trong 3 ngày sẽ có tin tức, cầu công danh tuy chậm nhưng sẽ có thành tựu vẻ vang.
Xâm đúng câu:
Rồng nằm đợi gió lớn,
Phucù bay bổng mây xanh.
(Nguồn sưu tầm)