Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 093 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Xuân lai võ thủy đại liên miên,
Nhập hạ tinh cang võ hựu khiên.
Tiết khí trực giao tam phục hậu,
Hỉ phùng bàn dã túc điền viên.
DỊCH NGHĨA
Mùa xuân mưa gió tiếp liên miên,
Qua Hạ càng thêm nỗi chẳng yê
Tiết khí qua Thu hòa miên nhuận,
Ắt mừng nước nổi ngập ruộng vườn.
Thánh ý: Tài tụ tán, bệnh phản phục muốn được an, chờ đại thử, việc tiến lui, nên làm phúc, hôn được thành, dò xét kỷ.
Tô đông pha giải: Tin tức được thất, việc đời thường tình, mùa xuân như ý, hạ gấp khếch trương, tới mùa đại thử, Thời vận thuận xương, Tụ tập nhiều tài, các việc khương ninh.
LỜI BÀN
Xâm này như xin về bệnh thì thánh ý nói bệnh không chừng khi hết khi trở, khó khăn lắm, nên cầu khẩn chí thành lắm mới được, cầu tài ít, cầu công danh chậm, đi xa không thành, kiện cáo thất bại, hôn nhơn trắc trở, gia đạo bất an, phải ăn ở hiền lương mà cầu ơn trên thì qua mùa thu và đông mới bình an.
Xâm đúng câu:
Tích thiện họa tề tiêu.
(Làm lành họa phải hết)
(Nguồn sưu tầm)