Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 094 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Nhứt ban khí dụng dữ nhân đồng,
Xáo kỳ luân dư tí tượng công.
Phàm sự háo duyên thỏa tùy phận,
Thu, Đông phương ngộ chú nhơn ông.
DỊCH NGHĨA
Ban khí dụng ai ai cũng đồng,
Khéo hay nhờ sự thợ dày công.
Việc chi cũng phải tùy duyên phận,
Thu đền qua Đông gặp quới nhơn.
Thánh ý: Gặp quí nhân, tụng đắc lý, tài còn trể, bệnh chưa an, hôn chưa thành, tin trở ngại, đợi thu đông, mới được tốt.
Tô đông pha giải: Sắp đặc mưu vọng, việc người tuy đồng, phải tùy duyên phận, tâm hợp ý trời, tới tiết thu đông, gặp được người quí, theo giúp dẫn dắt, mọi việc điều thông.
LỜI BÀN
Xâm này hạp mọi việc từ tháng sáu đến tháng chạp. Kiện có lý, bệnh gặp thầy, cầu có tai, đi xa thành, hôn nhơn hạp, buôn bán khá, tin lành ở xa về đến.
Xâm đúng câu:
Việc nào nên tính thì nên tính,
Kẻo nữa gặp xung khó trở tay.
 
(Nguồn sưu tầm)