Ngày sinh cô dâu
Ngày sinh chú rể
Chọn ngày xem

Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 17-10-2017 dương lịch (28-8-2017 âm lịch). Tức là ngày Đinh Sửu, Tháng Kỷ Dậu, Năm Đinh Dậu.

Cô dâu tuổi Bính Tý, sinh ngày 17-10-1996

(6-9-1996 âm lịch).

Chú rể tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 17-10-1997

(17-9-1997 âm lịch).
Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường

xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới, thành hôn, nạp tài

. Ngày cưới được xem là ngày tốt thường chọn những ngày bất tương, ngày hợp với bản mệnh ... tránh những ngày cô thần tú quả, tháng cô hư sát, ngày tam nương, nguyệt kỵ, ngày không sàng, không phòng...
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Câu Trận). Rất xấu!
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Tháng này Chú rể phạm "Cô" (tháng Cô Hư Sát). Không tốt.
Đánh giá: 0/35 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Đinh Sửu theo quan niệm dân gian là ngày: Đại minh nhật! Rất tốt!
Đánh giá: 15/15 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem tuổi Cô dâu và ngày tháng xung khắc


Cô dâu tuổi Bính Tý mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, tháng xem là Kỷ Dậu.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Cô dâu. Tốt.
- Tuổi Cô dâu và ngày có mối quan hệ bình hòa! Tạm được
- Tuổi Cô dâu và tháng có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!

* Xem tuổi Chú rể và ngày tháng xung khắc


Chú rể tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, tháng xem là Kỷ Dậu.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Chú rể. Tốt.
- Tuổi Chú rể và ngày có mối quan hệ bình hòa! Tạm được
- Tuổi Chú rể và tháng có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!
Đánh giá: 1/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Chuỷ! Rất xấu cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Định! Rất tốt cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 10/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Mãn đức tinh, Tam Hợp, Mẫu Thương
* Sao xấu: Đại Hao (Tử khí, quan phú)
Đánh giá: 7/10 điểm.
7. Ngày Bất Tương
Ngày 17-10-2017 (dương lịch) theo quan niệm dân gian không phải là: Ngày Bất Tương!
Đánh giá: +0/25 điểm.
8. Tháng Đại Lợi, Tiểu Lợi
Cô dâu tuổi Bính Tý ngày xem 17-10-2017 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là Tháng Đại Lợi! Rất tốt!
Đánh giá: +15/15 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 33/100! Tuy nhiên ngày xem là Tháng Đại Lợi nên được "cộng thêm" 15 điểm.
Vì vậy tổng điểm của ngày xem là: 48/100!
Ngày này không được tốt để chọn làm ngày cưới xin! Mời bạn xem ngày khác!

Xem năm kỵ 2017 làm lễ cưới của Cô dâu và Chú rể


- Cô dâu không phạm tuổi Kim Lâu, Rất tốt.
- Cô dâu không phạm năm kỵ, Rất tốt.
- Chú rể không phạm tuổi Tam Tai, Rất tốt.
- Chú rể không phạm năm kỵ, Rất tốt.
* Thống kê những

ngày cưới đẹp trong năm 2017 cho cô dâu tuổi Bính Tý và chú rể tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...