Ngày sinh cô dâu
Ngày sinh chú rể
Chọn ngày xem

Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 11-12-2016 dương lịch (13-11-2016 âm lịch). Tức là ngày Đinh Mão, Tháng Canh Tý, Năm Bính Thân.

Cô dâu tuổi Ất Hợi, sinh ngày 11-12-1995

(20-10-1995 âm lịch).

Chú rể tuổi Bính Tý, sinh ngày 11-12-1996

(2-11-1996 âm lịch).
Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường

xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới, thành hôn, nạp tài

. Ngày cưới được xem là ngày tốt thường chọn những ngày bất tương, ngày hợp với bản mệnh ... tránh những ngày cô thần tú quả, tháng cô hư sát, ngày tam nương, nguyệt kỵ, ngày không sàng, không phòng...
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (ngoc Đường). Rất tốt!
Ngày này phạm ngày Tam nương sát. Không tốt.
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Đánh giá: 18/35 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Đinh Mão theo quan niệm dân gian là ngày: Làm lễ hỏi, lễ cưới, lễ đưa rước Dâu Rể! Rất tốt!
Đánh giá: 15/15 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem tuổi Cô dâu và ngày tháng xung khắc


Cô dâu tuổi Ất Hợi mệnh Sơn đầu hỏa, ngày xem là Đinh Mão mệnh Lộ trung hỏa, tháng xem là Canh Tý.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Cô dâu. Tốt.
- Tuổi Cô dâu và ngày có mối quan hệ bình hòa! Tạm được
- Tuổi Cô dâu và tháng có mối quan hệ sinh xuất. Xấu

* Xem tuổi Chú rể và ngày tháng xung khắc


Chú rể tuổi Bính Tý mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Đinh Mão mệnh Lộ trung hỏa, tháng xem là Canh Tý.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Chú rể. Tốt.
- Tuổi Chú rể và ngày có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
- Tuổi Chú rể và tháng có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!
Đánh giá: 4/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Mão! Rất xấu cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Bình! Rất tốt cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 10/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Nguyệt đức hợp, Thiên thành (Ngọc đường Hoàng Đạo), Tuế hợp, Hoạt điệu, Dân nhật, thời đức, Ngọc đường
* Sao xấu: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Thiên Lại, Tiểu Hao, Thụ tử, Địa Tặc, Lục Bat thành, Nguyệt Hình
Đánh giá: 5/10 điểm.
7. Ngày Bất Tương
Ngày 11-12-2016 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là: Ngày Bất Tương! Rất tốt cho việc cưới hỏi, nạp tài!
Đánh giá: +25/25 điểm.
8. Tháng Đại Lợi, Tiểu Lợi
Cô dâu tuổi Ất Hợi ngày xem 11-12-2016 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là Tháng Đại Lợi! Rất tốt!
Đánh giá: +15/15 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 52/100! Tuy nhiên ngày xem là Ngày Bất Tương nên được "cộng thêm" 25 điểm, và cũng là Tháng Đại Lợi nên được "cộng thêm" 15 điểm.
Vì vậy tổng điểm của ngày xem là: 92/100!
Ngày ngày rất tốt để bạn chọn làm ngày cưới xin!

Xem năm kỵ 2016 làm lễ cưới của Cô dâu và Chú rể


- Cô dâu không phạm tuổi Kim Lâu, Rất tốt.
- Cô dâu không phạm năm kỵ, Rất tốt.
- Chú rể không phạm tuổi Tam Tai, Rất tốt.
- Chú rể không phạm năm kỵ, Rất tốt.
* Thống kê những

ngày cưới đẹp trong năm 2016 cho cô dâu tuổi Ất Hợi và chú rể tuổi Bính Tý

Đang thống kê xin vui lòng đợi...