Ngày sinh cô dâu
Ngày sinh chú rể
Chọn ngày xem

Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 22-02-2018 dương lịch (7-1-2018 âm lịch). Tức là ngày Ất Dậu, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.

Cô dâu tuổi Mậu Dần, sinh ngày 22-02-1998

(26-1-1998 âm lịch).

Chú rể tuổi Kỷ Mão, sinh ngày 22-02-1999

(7-1-1999 âm lịch).
Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường

xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới, thành hôn, nạp tài

. Ngày cưới được xem là ngày tốt thường chọn những ngày bất tương, ngày hợp với bản mệnh ... tránh những ngày cô thần tú quả, tháng cô hư sát, ngày tam nương, nguyệt kỵ, ngày không sàng, không phòng...
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Nguyên Vũ). Rất xấu!
Ngày này phạm ngày Tam nương sát. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Ngưu Lang - Chức Nữ. Không tốt.
Tháng này Cô dâu phạm "Hư" (tháng Cô Hư Sát). Không tốt.
Đánh giá: 0/35 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Ất Dậu theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/15 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem tuổi Cô dâu và ngày tháng xung khắc


Cô dâu tuổi Mậu Dần mệnh Thành đầu thổ, ngày xem là Ất Dậu mệnh Tuyền trung thủy, tháng xem là Giáp Dần.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Cô dâu. Tốt.
- Tuổi Cô dâu và ngày có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
- Tuổi Cô dâu và tháng có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!

* Xem tuổi Chú rể và ngày tháng xung khắc


Chú rể tuổi Kỷ Mão mệnh Thành đầu thổ, ngày xem là Ất Dậu mệnh Tuyền trung thủy, tháng xem là Giáp Dần.
- Ngày này xung khắc với chi Mão của Chú rể.
- Tuổi Chú rể và ngày có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
- Tuổi Chú rể và tháng có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
Đánh giá: 13/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Đẩu! Rất xấu cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Nguy! Rất xấu cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên Quý, Phúc Sinh, Cát Khánh, Âm Đức
* Sao xấu: Thiên Lại, Hoang vu, Nhân Cách, Huyền Vũ, Ly sàng, Ly sàng
Đánh giá: 5/10 điểm.
7. Ngày Bất Tương
Ngày 22-02-2018 (dương lịch) theo quan niệm dân gian không phải là: Ngày Bất Tương!
Đánh giá: +0/25 điểm.
8. Tháng Đại Lợi, Tiểu Lợi
Cô dâu tuổi Mậu Dần ngày xem 22-02-2018 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là Tháng Đại Lợi! Rất tốt!
Đánh giá: +15/15 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 18/100! Tuy nhiên ngày xem là Tháng Đại Lợi nên được "cộng thêm" 15 điểm.
Vì vậy tổng điểm của ngày xem là: 33/100!
Ngày này không được tốt để chọn làm ngày cưới xin! Mời bạn xem ngày khác!

Xem năm kỵ 2018 làm lễ cưới của Cô dâu và Chú rể


- Cô dâu phạm tuổi Kim Lâu, Rất xấu.
- Cô dâu không phạm năm kỵ, Rất tốt.
- Chú rể không phạm tuổi Tam Tai, Rất tốt.
- Chú rể phạm năm kỵ, Rất xấu.
* Thống kê những

ngày cưới đẹp trong năm 2018 cho cô dâu tuổi Mậu Dần và chú rể tuổi Kỷ Mão

Đang thống kê xin vui lòng đợi...