Ngày sinh cô dâu
Ngày sinh chú rể
Chọn ngày xem

Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 21-01-2017 dương lịch (24-12-2016 âm lịch). Tức là ngày Mậu Thân, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân.

Cô dâu tuổi Ất Hợi, sinh ngày 21-01-1996

(2-12-1995 âm lịch).

Chú rể tuổi Bính Tý, sinh ngày 21-01-1997

(13-12-1996 âm lịch).
Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường

xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới, thành hôn, nạp tài

. Ngày cưới được xem là ngày tốt thường chọn những ngày bất tương, ngày hợp với bản mệnh ... tránh những ngày cô thần tú quả, tháng cô hư sát, ngày tam nương, nguyệt kỵ, ngày không sàng, không phòng...
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Tư Mệnh). Rất tốt!
Ngày này phạm ngày Không phòng. Không tốt.
Đánh giá: 15/35 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Mậu Thân theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/15 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem tuổi Cô dâu và ngày tháng xung khắc


Cô dâu tuổi Ất Hợi mệnh Sơn đầu hỏa, ngày xem là Mậu Thân mệnh Đại dịch thổ, tháng xem là Tân Sửu.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Cô dâu. Tốt.
- Tuổi Cô dâu và ngày có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
- Tuổi Cô dâu và tháng có mối quan hệ sinh xuất. Xấu

* Xem tuổi Chú rể và ngày tháng xung khắc


Chú rể tuổi Bính Tý mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Mậu Thân mệnh Đại dịch thổ, tháng xem là Tân Sửu.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Chú rể. Tốt.
- Tuổi Chú rể và ngày có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!
- Tuổi Chú rể và tháng có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!
Đánh giá: 0/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Đê! Rất xấu cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Nguy! Rất xấu cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên Quan trùng với Tư mệnh Hoàng Đạo, Ngũ phú, Phúc Sinh, Hoạt điệu, Mẫu Thương, Đại Hồng Sa
* Sao xấu: Lôi công, Thổ cẩm
Đánh giá: 8/10 điểm.
7. Ngày Bất Tương
Ngày 21-01-2017 (dương lịch) theo quan niệm dân gian không phải là: Ngày Bất Tương!
Đánh giá: +0/25 điểm.
8. Tháng Đại Lợi, Tiểu Lợi
Cô dâu tuổi Ất Hợi ngày xem 21-01-2017 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là Tháng Đại Lợi! Rất tốt!
Đánh giá: +15/15 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 23/100! Tuy nhiên ngày xem là Tháng Đại Lợi nên được "cộng thêm" 15 điểm.
Vì vậy tổng điểm của ngày xem là: 38/100!
Ngày này không được tốt để chọn làm ngày cưới xin! Mời bạn xem ngày khác!

Xem năm kỵ 2017 làm lễ cưới của Cô dâu và Chú rể


- Cô dâu không phạm tuổi Kim Lâu, Rất tốt.
- Cô dâu không phạm năm kỵ, Rất tốt.
- Chú rể không phạm tuổi Tam Tai, Rất tốt.
- Chú rể không phạm năm kỵ, Rất tốt.
* Thống kê những

ngày cưới đẹp trong năm 2017 cho cô dâu tuổi Ất Hợi và chú rể tuổi Bính Tý

Đang thống kê xin vui lòng đợi...