Ngày sinh cô dâu
Ngày sinh chú rể
Chọn ngày xem

Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 23-08-2017 dương lịch (2-7-2017 âm lịch). Tức là ngày Nhâm Ngọ, Tháng Mậu Thân, Năm Đinh Dậu.

Cô dâu tuổi Bính Tý, sinh ngày 23-08-1996

(10-7-1996 âm lịch).

Chú rể tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 23-08-1997

(21-7-1997 âm lịch).
Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường

xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới, thành hôn, nạp tài

. Ngày cưới được xem là ngày tốt thường chọn những ngày bất tương, ngày hợp với bản mệnh ... tránh những ngày cô thần tú quả, tháng cô hư sát, ngày tam nương, nguyệt kỵ, ngày không sàng, không phòng...
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Bạch Hổ). Rất xấu!
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Không phòng. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Thiên tai Địa họa. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Niên sát. Không tốt.
Tháng này Chú rể phạm "Cô" (tháng Cô Hư Sát). Không tốt.
Đánh giá: 0/35 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Nhâm Ngọ theo quan niệm dân gian là ngày: Đại minh nhật! Rất tốt!
Đánh giá: 15/15 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem tuổi Cô dâu và ngày tháng xung khắc


Cô dâu tuổi Bính Tý mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Nhâm Ngọ mệnh Dương liễu mộc, tháng xem là Mậu Thân.
- Ngày này xung khắc với can Bính của Cô Dâu.
- Ngày này xung khắc với chi Tý của Cô Dâu.
- Tuổi Cô dâu và ngày có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
- Tuổi Cô dâu và tháng có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!

* Xem tuổi Chú rể và ngày tháng xung khắc


Chú rể tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Nhâm Ngọ mệnh Dương liễu mộc, tháng xem là Mậu Thân.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Chú rể. Tốt.
- Tuổi Chú rể và ngày có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
- Tuổi Chú rể và tháng có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!
Đánh giá: 0/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Sâm! Rất xấu cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Khai! Rất tốt cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 10/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Nguyệt Đức(2), Sinh khí (trực khai), Thiên Mã (Lộc mã) trùng với Bạch hổ: xấu, Nguyệt Tài, Nguyệt Ân, Đại Hồng Sa
* Sao xấu: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Hoàng Sa, Phi Ma sát (Tai sát), Bạch hổ (trùng ngày với Thiên giải -> sao tốt), Lỗ ban sát
Đánh giá: 6/10 điểm.
7. Ngày Bất Tương
Ngày 23-08-2017 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là: Ngày Bất Tương! Rất tốt cho việc cưới hỏi, nạp tài!
Đánh giá: +25/25 điểm.
8. Tháng Đại Lợi, Tiểu Lợi
Cô dâu tuổi Bính Tý ngày xem 23-08-2017 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là Tháng Đại Lợi! Rất tốt!
Đánh giá: +15/15 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 31/100! Tuy nhiên ngày xem là Ngày Bất Tương nên được "cộng thêm" 25 điểm, và cũng là Tháng Đại Lợi nên được "cộng thêm" 15 điểm.
Vì vậy tổng điểm của ngày xem là: 71/100!
Ngày này chấp nhận được để bạn chọn làm ngày cưới xin! Tốt hơn bạn nên chọn một ngày khác!

Xem năm kỵ 2017 làm lễ cưới của Cô dâu và Chú rể


- Cô dâu không phạm tuổi Kim Lâu, Rất tốt.
- Cô dâu không phạm năm kỵ, Rất tốt.
- Chú rể không phạm tuổi Tam Tai, Rất tốt.
- Chú rể không phạm năm kỵ, Rất tốt.
* Thống kê những

ngày cưới đẹp trong năm 2017 cho cô dâu tuổi Bính Tý và chú rể tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...