Ngày sinh cô dâu
Ngày sinh chú rể
Chọn ngày xem

Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 26-03-2017 dương lịch (29-2-2017 âm lịch). Tức là ngày Nhâm Tý, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu.

Cô dâu tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 26-03-1997

(18-2-1997 âm lịch).

Chú rể tuổi Mậu Dần, sinh ngày 26-03-1998

(28-2-1998 âm lịch).
Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường

xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới, thành hôn, nạp tài

. Ngày cưới được xem là ngày tốt thường chọn những ngày bất tương, ngày hợp với bản mệnh ... tránh những ngày cô thần tú quả, tháng cô hư sát, ngày tam nương, nguyệt kỵ, ngày không sàng, không phòng...
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Tư Mệnh). Rất tốt!
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Không phòng. Không tốt.
Đánh giá: 10/35 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Nhâm Tý theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/15 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem tuổi Cô dâu và ngày tháng xung khắc


Cô dâu tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Nhâm Tý mệnh Tang đố mộc, tháng xem là Quý Mão.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Cô dâu. Tốt.
- Tuổi Cô dâu và ngày có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
- Tuổi Cô dâu và tháng có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!

* Xem tuổi Chú rể và ngày tháng xung khắc


Chú rể tuổi Mậu Dần mệnh Thành đầu thổ, ngày xem là Nhâm Tý mệnh Tang đố mộc, tháng xem là Quý Mão.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Chú rể. Tốt.
- Tuổi Chú rể và ngày có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!
- Tuổi Chú rể và tháng có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
Đánh giá: 5/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Hư! Rất xấu cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Thu! Bình thường đối với việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 5/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên đức hợp, Thiên Quan trùng với Tư mệnh Hoàng Đạo, Tuế hợp, Mẫu Thương, Đại Hồng Sa
* Sao xấu: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Địa Tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Sát chủ, Nguyệt Hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát
Đánh giá: 4/10 điểm.
7. Ngày Bất Tương
Ngày 26-03-2017 (dương lịch) theo quan niệm dân gian không phải là: Ngày Bất Tương!
Đánh giá: +0/25 điểm.
8. Tháng Đại Lợi, Tiểu Lợi
Cô dâu tuổi Đinh Sửu ngày xem 26-03-2017 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là Tháng Đại Lợi! Rất tốt!
Đánh giá: +15/15 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 24/100! Tuy nhiên ngày xem là Tháng Đại Lợi nên được "cộng thêm" 15 điểm.
Vì vậy tổng điểm của ngày xem là: 39/100!
Ngày này không được tốt để chọn làm ngày cưới xin! Mời bạn xem ngày khác!

Xem năm kỵ 2017 làm lễ cưới của Cô dâu và Chú rể


- Cô dâu phạm tuổi Kim Lâu, Rất xấu.
- Cô dâu không phạm năm kỵ, Rất tốt.
- Chú rể phạm tuổi Tam Tai, Không tốt.
- Chú rể phạm năm kỵ, Rất xấu.
* Thống kê những

ngày cưới đẹp trong năm 2017 cho cô dâu tuổi Đinh Sửu và chú rể tuổi Mậu Dần

Đang thống kê xin vui lòng đợi...