Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Dương lịch: 22-09-2017
Âm lịch: 3-8-2017
Ngày: Nhâm Tý Tháng: Kỷ Dậu Năm: Đinh Dậu
Là ngày: Hoàng Đạo (Tư Mệnh)
Tuổi xung với ngày: Bính Thìn, Bính Tuất, Giáp Ngọ, Canh Ngọ
Tuổi xung với tháng: Ất Mão, Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1 giờ), Sửu (1-3 giờ), Mão (5-7 giờ), Ngọ (11-13 giờ), Thân (15-17 giờ), Dậu (17-19 giờ)
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Tư Mệnh). Rất tốt!
Ngày này phạm ngày Tam nương sát. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Vãng vong. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Tứ li. Không tốt.
Đánh giá: 0/30 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Nhâm Tý theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành
Mệnh của bạn là: Lộ trung hỏa. Ngày xem là: Tang đố mộc. Đây là mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
Đánh giá: 20/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Quỷ! Rất xấu cho việc đào giếng.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Bình! Rất xấu cho việc đào giếng.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên Quan trùng với Tư mệnh Hoàng Đạo, Dân nhật, thời đức
* Sao xấu: Thiên Lại, Tiểu Hao, Lục Bat thành, Hà khôi, Cẩu Giảo, Vãng vong (Thổ kỵ)
Đánh giá: 4/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 24/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày đào giếng! Mời bạn xem ngày khác!