Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Dương lịch: 01-05-2017
Âm lịch: 6-4-2017
Ngày: Mậu Tý Tháng: Ất Tỵ Năm: Đinh Dậu
Là ngày: Hắc Đạo (Bạch Hổ)
Tuổi xung với ngày: Giáp Ngọ, Bính Ngọ
Tuổi xung với tháng: Tân Tỵ, Tân Hợi, Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1 giờ), Sửu (1-3 giờ), Mão (5-7 giờ), Ngọ (11-13 giờ), Thân (15-17 giờ), Dậu (17-19 giờ)
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Bạch Hổ). Rất xấu!
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Đánh giá: 10/30 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Mậu Tý theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành
Mệnh của bạn là: Lộ trung hỏa. Ngày xem là: Tích lịch hỏa. Hai mệnh này bình hòa! Tạm được
Đánh giá: 10/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Tất! Rất tốt cho việc đào giếng.
Đánh giá: 10/10 điểm.
5. Trực
Trực - Nguy! Rất xấu cho việc đào giếng.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên Mã (Lộc mã) trùng với Bạch hổ: xấu, Hoạt điệu
* Sao xấu: Thiên Lại, Hoang vu, Bạch hổ (trùng ngày với Thiên giải -> sao tốt)
Đánh giá: 4/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 34/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày đào giếng! Mời bạn xem ngày khác!