Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Dương lịch: 20-02-2017
Âm lịch: 24-1-2017
Ngày: Mậu Dần Tháng: Nhâm Dần Năm: Đinh Dậu
Là ngày: Hắc Đạo (Thiên Hình)
Tuổi xung với ngày: Giáp Thân, Canh Thân
Tuổi xung với tháng: Bính Dần, Bính Thân, Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1 giờ), Sửu (1-3 giờ), Thìn (7-9 giờ), Tỵ (9-11 giờ), Mùi (13-15 giờ), Tuất (19-21 giờ)
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Thiên Hình). Rất xấu!
Ngày này phạm ngày Vãng vong. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Niên sát. Không tốt.
Đánh giá: 10/30 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Mậu Dần theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành
Mệnh của bạn là: Lộ trung hỏa. Ngày xem là: Thành đầu thổ. Đây là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí. Tạm được!
Đánh giá: 15/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Tâm! Rất xấu cho việc đào giếng.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Kiến! Bình thường đối với việc đào giếng.
Đánh giá: 5/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên Xá, Mãn đức tinh, Yếu yên (thiên quý), Phúc hậu
* Sao xấu: Thổ phủ, Lục Bat thành, Vãng vong (Thổ kỵ), Lôi công
Đánh giá: 10/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 40/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày đào giếng! Mời bạn xem ngày khác!