Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Dương lịch: 26-03-2017
Âm lịch: 29-2-2017
Ngày: Nhâm Tý Tháng: Quý Mão Năm: Đinh Dậu
Là ngày: Hoàng Đạo (Tư Mệnh)
Tuổi xung với ngày: Bính Thìn, Bính Tuất, Giáp Ngọ, Canh Ngọ
Tuổi xung với tháng: Đinh Mão, Đinh Dậu, Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1 giờ), Sửu (1-3 giờ), Mão (5-7 giờ), Ngọ (11-13 giờ), Thân (15-17 giờ), Dậu (17-19 giờ)
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Tư Mệnh). Rất tốt!
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Đánh giá: 20/30 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Nhâm Tý theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành
Mệnh của bạn là: Lộ trung hỏa. Ngày xem là: Tang đố mộc. Đây là mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
Đánh giá: 20/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Hư! Rất xấu cho việc đào giếng.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Thu! Bình thường đối với việc đào giếng.
Đánh giá: 5/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên đức hợp, Thiên Quan trùng với Tư mệnh Hoàng Đạo, Tuế hợp, Mẫu Thương, Đại Hồng Sa
* Sao xấu: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Địa Tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Sát chủ, Nguyệt Hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát
Đánh giá: 4/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 49/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày đào giếng! Mời bạn xem ngày khác!