Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 24-11-2017 dương lịch (7-10-2017 âm lịch). Tức là ngày Ất Mão, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 24-11-1997

(25-10-1997 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt đổ trần, lợp mái

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Nguyên Vũ). Rất xấu!
Ngày này phạm ngày Tam nương sát. Không tốt.
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Thiên tai Địa họa. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Niên sát. Không tốt.
Đánh giá: 0/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Ất Mão theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng đổ trần hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Ất Mão mệnh Đại khuê thủy, tháng xem là Tân Hợi.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ bình hòa! Tạm được
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
Đánh giá: 25/30 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Cang! Rất xấu cho việc đổ trần, xây dựng.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Định! Rất tốt cho việc đổ trần, xây dựng.
Đánh giá: 10/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên đức (1), Nguyệt Ân, Âm Đức, Mãn đức tinh, Tam Hợp, Dân nhật, thời đức
* Sao xấu: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nhân Cách, Huyền Vũ
Đánh giá: 6/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 41/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày lợp mái, đổ trần! Mời bạn xem ngày khác!

Xem năm kỵ 2017 làm nhà của gia chủ tuổi Đinh Sửu


- Tuổi Kim Lâu: phạm, Xấu
- Tuổi Hoang Ốc: phạm, Xấu
- Hạn Tam Tai: không phạm, Tốt
Năm làm nhà cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Nếu năm xem không phạm cả 3 yếu tố trên thì rất tốt, trường hợp nếu phạm Tam Tai mà 2 yếu tố còn lại không phạm thì có thể chấp nhận được. Nếu phạm vào 1 trong 2 yếu tố Kim Lâu hoặc Hoang Ốc thì không nên tiến hành thi công!
* Thống kê những

ngày tốt đổ trần, lợp mái trong năm 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...