Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 11-12-2016 dương lịch (13-11-2016 âm lịch). Tức là ngày Đinh Mão, Tháng Canh Tý, Năm Bính Thân.

Gia chủ tuổi Ất Hợi, sinh ngày 11-12-1995

(20-10-1995 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt động thổ

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (ngoc Đường). Rất tốt!
Ngày này phạm ngày Tam nương sát. Không tốt.
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Đánh giá: 0/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Đinh Mão theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng động thổ hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Ất Hợi mệnh Sơn đầu hỏa, ngày xem là Đinh Mão mệnh Lộ trung hỏa, tháng xem là Canh Tý.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ bình hòa! Tạm được
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
Đánh giá: 20/30 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Mão! Rất xấu cho việc động thổ, xây dựng.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Bình! Rất xấu cho việc động thổ, xây dựng.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Nguyệt đức hợp, Thiên thành (Ngọc đường Hoàng Đạo), Tuế hợp, Hoạt điệu, Dân nhật, thời đức, Ngọc đường
* Sao xấu: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Thiên Lại, Tiểu Hao, Thụ tử, Địa Tặc, Lục Bat thành, Nguyệt Hình
Đánh giá: 5/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 25/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày xây dựng, động thổ! Mời bạn xem ngày khác!

Xem năm kỵ 2016 làm nhà của gia chủ tuổi Ất Hợi


- Tuổi Kim Lâu: không phạm, Tốt
- Tuổi Hoang Ốc: không phạm, Tốt
- Hạn Tam Tai: không phạm, Tốt
Năm làm nhà cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Nếu năm xem không phạm cả 3 yếu tố trên thì rất tốt, trường hợp nếu phạm Tam Tai mà 2 yếu tố còn lại không phạm thì có thể chấp nhận được. Nếu phạm vào 1 trong 2 yếu tố Kim Lâu hoặc Hoang Ốc thì không nên tiến hành thi công!
* Thống kê những

ngày tốt động thổ trong năm 2016 cho gia chủ tuổi Ất Hợi

Đang thống kê xin vui lòng đợi...