Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 24-05-2017 dương lịch (29-4-2017 âm lịch). Tức là ngày Tân Hợi, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 24-05-1997

(18-4-1997 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt động thổ

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Bảo Quang ). Rất tốt!
Ngày này phạm ngày Vãng vong. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Không phòng. Không tốt.
Đánh giá: 10/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Tân Hợi theo quan niệm dân gian là ngày: Đại minh nhật! Rất tốt!
Đánh giá: 20/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng động thổ hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Tân Hợi mệnh Thoa xuyến kim, tháng xem là Ất Tỵ.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
Đánh giá: 28/30 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Bích! Rất tốt cho việc động thổ, xây dựng.
Đánh giá: 10/10 điểm.
5. Trực
Trực - Phá! Rất xấu cho việc động thổ, xây dựng.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên đức (1), Thiên Phúc, Địa tài trùng ngày Bảo quang Hoàng đạo, Dịch Mã, Kim đường
* Sao xấu: Nguyệt phá, Nguyệt phá, Thần cách, Vãng vong (Thổ kỵ)
Đánh giá: 7/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 75/100! Ngày này chấp nhận được để bạn chọn làm ngày xây dựng, động thổ!

Xem năm kỵ 2017 làm nhà của gia chủ tuổi Đinh Sửu


- Tuổi Kim Lâu: phạm, Xấu
- Tuổi Hoang Ốc: phạm, Xấu
- Hạn Tam Tai: không phạm, Tốt
Năm làm nhà cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Nếu năm xem không phạm cả 3 yếu tố trên thì rất tốt, trường hợp nếu phạm Tam Tai mà 2 yếu tố còn lại không phạm thì có thể chấp nhận được. Nếu phạm vào 1 trong 2 yếu tố Kim Lâu hoặc Hoang Ốc thì không nên tiến hành thi công!
* Thống kê những

ngày tốt động thổ trong năm 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...