Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 22-02-2018 dương lịch (7-1-2018 âm lịch). Tức là ngày Ất Dậu, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.

Gia chủ tuổi Mậu Dần, sinh ngày 22-02-1998

(26-1-1998 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt khai trương, mở hàng

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Nguyên Vũ). Rất xấu!
Ngày này phạm ngày Tam nương sát. Không tốt.
Đánh giá: 2/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Ất Dậu theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/30 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng khai trương, mở hàng hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Mậu Dần mệnh Thành đầu thổ, ngày xem là Ất Dậu mệnh Tuyền trung thủy, tháng xem là Giáp Dần.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
Đánh giá: 15/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Đẩu! Rất tốt cho việc khai trương, mở hàng.
Đánh giá: 10/10 điểm.
5. Trực
Trực - Nguy! Rất xấu cho việc khai trương, mở hàng.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên Quý, Phúc Sinh, Cát Khánh, Âm Đức
* Sao xấu: Thiên Lại, Hoang vu, Nhân Cách, Huyền Vũ, Ly sàng, Ly sàng
Đánh giá: 5/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 32/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày khai trương, mở hàng! Mời bạn xem ngày khác!
* Thống kê những

ngày tốt khai trương, mở hàng trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Mậu Dần

Đang thống kê xin vui lòng đợi...