Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 24-04-2017 dương lịch (28-3-2017 âm lịch). Tức là ngày Tân Tỵ, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 24-04-1997

(18-3-1997 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt khai trương, mở hàng

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Minh Đường). Rất tốt!
Đánh giá: 20/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Tân Tỵ theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/30 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng khai trương, mở hàng hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Tân Tỵ mệnh Bạch lạp kim, tháng xem là Giáp Thìn.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
Đánh giá: 18/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Nguy! Bình thường đối với việc khai trương, mở hàng.
Đánh giá: 6/10 điểm.
5. Trực
Trực - Trừ! Rất tốt cho việc khai trương, mở hàng.
Đánh giá: 10/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Nguyệt Tài, Ngũ phú, Âm Đức, Minh đường
* Sao xấu: Kiếp sát, Hoang vu, Nhân Cách, Huyền Vũ, Lôi công
Đánh giá: 5/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 59/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày khai trương, mở hàng! Mời bạn xem ngày khác!
* Thống kê những

ngày tốt khai trương, mở hàng trong năm 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...