Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 24-07-2017 dương lịch (2-6-2017 âm lịch). Tức là ngày Nhâm Tý, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 24-07-1997

(20-6-1997 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt đặt bếp

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Thiên Hình). Rất xấu!
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Đánh giá: 0/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Nhâm Tý theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng đặt bếp hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Nhâm Tý mệnh Tang đố mộc, tháng xem là Đinh Mùi.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ bình hòa! Tạm được
Đánh giá: 7/30 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Tất! Rất tốt cho việc đặt bếp.
Đánh giá: 10/10 điểm.
5. Trực
Trực - Chấp! Bình thường đối với việc đặt bếp.
Đánh giá: 6/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Giải thần
* Sao xấu: Thiên ôn, Hoang vu, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Hoàng Sa, Cửu không
Đánh giá: 10/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 33/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày đặt bếp, xây bếp! Mời bạn xem ngày khác!

Xem năm kỵ 2017 làm nhà của gia chủ tuổi Đinh Sửu


- Tuổi Kim Lâu: phạm, Xấu
- Tuổi Hoang Ốc: phạm, Xấu
- Hạn Tam Tai: không phạm, Tốt
Năm làm nhà cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Nếu năm xem không phạm cả 3 yếu tố trên thì rất tốt, trường hợp nếu phạm Tam Tai mà 2 yếu tố còn lại không phạm thì có thể chấp nhận được. Nếu phạm vào 1 trong 2 yếu tố Kim Lâu hoặc Hoang Ốc thì không nên tiến hành thi công!
* Thống kê những

ngày tốt đặt bếp trong năm 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...