Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 22-06-2017 dương lịch (28-5-2017 âm lịch). Tức là ngày Canh Thìn, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 22-06-1997

(18-5-1997 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt khao đất

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Thiên Lao). Rất xấu!
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Niên sát. Không tốt.
Đánh giá: 0/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Canh Thìn theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/30 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng khao đất hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Canh Thìn mệnh Bạch lạp kim, tháng xem là Bính Ngọ.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ bình hòa! Tạm được
Đánh giá: 27/30 điểm.
4. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Sinh khí (trực khai), Minh tinh (trùng với Thiên lao Hắc Đạo- xấu), Yếu yên (thiên quý), Đại Hồng Sa
* Sao xấu: Hoang vu, Tứ thời cô quả
Đánh giá: 15/20 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 42/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày lễ khao đất! Mời bạn xem ngày khác!
* Thống kê những

ngày tốt khao đất trong năm 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...