Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 03-12-2016 dương lịch (5-11-2016 âm lịch). Tức là ngày Kỷ Mùi, Tháng Canh Tý, Năm Bính Thân.

Gia chủ tuổi Ất Hợi, sinh ngày 03-12-1995

(12-10-1995 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt lót giường, đặt giường, kê giường

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Câu Trận). Rất xấu!
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Nguyệt kỵ. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Niên sát. Không tốt.
Đánh giá: 0/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Kỷ Mùi theo quan niệm dân gian là ngày: Đại minh nhật! Rất tốt!
Đánh giá: 20/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng lót giường, kê giường, đặt giường hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Ất Hợi mệnh Sơn đầu hỏa, ngày xem là Kỷ Mùi mệnh Thiên thượng hỏa, tháng xem là Canh Tý.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ bình hòa! Tạm được
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
Đánh giá: 20/30 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Nữ! Rất xấu cho việc lót giường.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Nguy! Rất tốt cho việc lót giường.
Đánh giá: 10/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Cát Khánh, Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý)
* Sao xấu: Nguyệt phá, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Nguyệt Hư (Nguyệt Sát), Ngũ Quỹ, Câu Trận
Đánh giá: 4/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 54/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày lót giường! Mời bạn xem ngày khác!
* Thống kê những

ngày tốt kê giường, lót giường, đặt giường trong năm 2016 cho gia chủ tuổi Ất Hợi

Đang thống kê xin vui lòng đợi...