Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 22-02-2017 dương lịch (26-1-2017 âm lịch). Tức là ngày Canh Thìn, Tháng Nhâm Dần, Năm Đinh Dậu.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 22-02-1997

(16-1-1997 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt lót giường, đặt giường, kê giường

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Kim Quỹ). Rất tốt!
Ngày này phạm ngày Không phòng. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Niên sát. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Không Sàng. Không tốt.
Đánh giá: 5/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Canh Thìn theo quan niệm dân gian là ngày: Lót giường! Rất tốt!
Đánh giá: 20/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng lót giường, kê giường, đặt giường hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Canh Thìn mệnh Bạch lạp kim, tháng xem là Nhâm Dần.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
Đánh giá: 30/30 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Cơ! Rất xấu cho việc lót giường.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Mãn! Bình thường đối với việc lót giường.
Đánh giá: 8/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên phú (trực mãn), Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, Lộc khố
* Sao xấu: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Cửu không, Trùng phục (1), Quả tú, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng
Đánh giá: 2/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 65/100! Ngày này chấp nhận được để bạn chọn làm ngày lót giường! Tốt hơn bạn nên chọn một ngày khác!
* Thống kê những

ngày tốt kê giường, lót giường, đặt giường trong năm 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...