Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 30-04-2017 dương lịch (5-4-2017 âm lịch). Tức là ngày Đinh Hợi, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 30-04-1997

(24-3-1997 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt mua nhà mua đất

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Bảo Quang ). Rất tốt!
Ngày này phạm ngày Vãng vong. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Nguyệt kỵ. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Không phòng. Không tốt.
Đánh giá: 0/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Đinh Hợi theo quan niệm dân gian là ngày: Đại minh nhật! Rất tốt!
Đánh giá: 20/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng mua nhà mua đất hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Đinh Hợi mệnh Ốc thượng thổ, tháng xem là Ất Tỵ.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
Đánh giá: 3/30 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Mão! Rất xấu cho việc mua ruộng đất, nhà cửa.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Phá! Rất xấu cho việc mua ruộng đất, nhà cửa.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên Quý, Địa tài trùng ngày Bảo quang Hoàng đạo, Dịch Mã, Kim đường
* Sao xấu: Nguyệt phá, Nguyệt phá, Thần cách, Vãng vong (Thổ kỵ)
Đánh giá: 7/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 30/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày mua ruộng đất, nhà cửa! Mời bạn xem ngày khác!
* Thống kê những

ngày tốt mua nhà mua đất trong năm 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...