Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 24-11-2017 dương lịch (7-10-2017 âm lịch). Tức là ngày Ất Mão, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 24-11-1997

(25-10-1997 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt mua nhà mua đất

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Nguyên Vũ). Rất xấu!
Ngày này phạm ngày Tam nương sát. Không tốt.
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Thiên tai Địa họa. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Niên sát. Không tốt.
Đánh giá: 0/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Ất Mão theo quan niệm dân gian là ngày: Mua ruộng đất, nhà cửa, vật quý! Rất tốt!
Đánh giá: 20/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng mua nhà mua đất hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Ất Mão mệnh Đại khuê thủy, tháng xem là Tân Hợi.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ bình hòa! Tạm được
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
Đánh giá: 25/30 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Cang! Rất xấu cho việc mua ruộng đất, nhà cửa.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Định! Rất tốt cho việc mua ruộng đất, nhà cửa.
Đánh giá: 10/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên đức (1), Nguyệt Ân, Âm Đức, Mãn đức tinh, Tam Hợp, Dân nhật, thời đức
* Sao xấu: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nhân Cách, Huyền Vũ
Đánh giá: 6/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 61/100! Ngày này chấp nhận được để bạn chọn làm ngày mua ruộng đất, nhà cửa! Tốt hơn bạn nên chọn một ngày khác!
* Thống kê những

ngày tốt mua nhà mua đất trong năm 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...