Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 20-02-2017 dương lịch (24-1-2017 âm lịch). Tức là ngày Mậu Dần, Tháng Nhâm Dần, Năm Đinh Dậu.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 20-02-1997

(14-1-1997 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt mua nhà mua đất

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Thiên Hình). Rất xấu!
Ngày này phạm ngày Vãng vong. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Niên sát. Không tốt.
Đánh giá: 2/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Mậu Dần theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng mua nhà mua đất hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Mậu Dần mệnh Thành đầu thổ, tháng xem là Nhâm Dần.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
Đánh giá: 5/30 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Tâm! Rất xấu cho việc mua ruộng đất, nhà cửa.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Kiến! Bình thường đối với việc mua ruộng đất, nhà cửa.
Đánh giá: 6/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên Xá, Mãn đức tinh, Yếu yên (thiên quý), Phúc hậu
* Sao xấu: Thổ phủ, Lục Bat thành, Vãng vong (Thổ kỵ), Lôi công
Đánh giá: 10/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 23/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày mua ruộng đất, nhà cửa! Mời bạn xem ngày khác!
* Thống kê những

ngày tốt mua nhà mua đất trong năm 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...