Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 21-01-2017 dương lịch (24-12-2016 âm lịch). Tức là ngày Mậu Thân, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân.

Gia chủ tuổi Ất Hợi, sinh ngày 21-01-1996

(2-12-1995 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt nhận chức

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Tư Mệnh). Rất tốt!
Ngày này phạm ngày Không phòng. Không tốt.
Đánh giá: 15/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Mậu Thân theo quan niệm dân gian là ngày: Lên quan, nhận chức! Rất tốt!
Đánh giá: 20/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng nhận chức hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Ất Hợi mệnh Sơn đầu hỏa, ngày xem là Mậu Thân mệnh Đại dịch thổ, tháng xem là Tân Sửu.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
Đánh giá: 5/30 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Đê! Rất xấu cho việc thăng quan, nhận chức.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Nguy! Rất xấu cho việc thăng quan, nhận chức.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên Quan trùng với Tư mệnh Hoàng Đạo, Ngũ phú, Phúc Sinh, Hoạt điệu, Mẫu Thương, Đại Hồng Sa
* Sao xấu: Lôi công, Thổ cẩm
Đánh giá: 8/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 48/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày thăng quan, nhận chức! Mời bạn xem ngày khác!
* Thống kê những

ngày tốt nhận chức trong năm 2017 cho gia chủ tuổi Ất Hợi

Đang thống kê xin vui lòng đợi...