Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 22-02-2018 dương lịch (7-1-2018 âm lịch). Tức là ngày Ất Dậu, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.

Gia chủ tuổi Mậu Dần, sinh ngày 22-02-1998

(26-1-1998 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt nhập trạch

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hắc Đạo (Nguyên Vũ). Rất xấu!
Ngày này phạm ngày Tam nương sát. Không tốt.
Đánh giá: 2/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Ất Dậu theo quan niệm dân gian là ngày: Về nhà mới, nhập trạch! Rất tốt!
Đánh giá: 20/20 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng nhập trạch hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Mậu Dần mệnh Thành đầu thổ, ngày xem là Ất Dậu mệnh Tuyền trung thủy, tháng xem là Giáp Dần.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
Đánh giá: 25/30 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Đẩu! Rất tốt cho việc về nhà mới, nhập trạch.
Đánh giá: 10/10 điểm.
5. Trực
Trực - Nguy! Rất xấu cho việc nhập trạch.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên Quý, Phúc Sinh, Cát Khánh, Âm Đức
* Sao xấu: Thiên Lại, Hoang vu, Nhân Cách, Huyền Vũ, Ly sàng, Ly sàng
Đánh giá: 5/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 62/100! Ngày này chấp nhận được để bạn chọn làm ngày nhập trạch, về nhà mới! Tốt hơn bạn nên chọn một ngày khác!

Xem năm kỵ 2018 làm nhà của gia chủ tuổi Mậu Dần


- Tuổi Kim Lâu: phạm, Xấu
- Tuổi Hoang Ốc: phạm, Xấu
- Hạn Tam Tai: phạm, Xấu
Năm làm nhà cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Nếu năm xem không phạm cả 3 yếu tố trên thì rất tốt, trường hợp nếu phạm Tam Tai mà 2 yếu tố còn lại không phạm thì có thể chấp nhận được. Nếu phạm vào 1 trong 2 yếu tố Kim Lâu hoặc Hoang Ốc thì không nên tiến hành thi công!
* Thống kê những

ngày tốt nhập trạch trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Mậu Dần

Đang thống kê xin vui lòng đợi...