Chọn ngày sinh
Chọn ngày xem
Chú ý: Chọn ngày dương lịch
Ngày xem 26-03-2017 dương lịch (29-2-2017 âm lịch). Tức là ngày Nhâm Tý, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu, sinh ngày 26-03-1997

(18-2-1997 âm lịch).
Việc

chọn ngày tốt xuất hành

trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Tư Mệnh). Rất tốt!
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Không phòng. Không tốt.
Đánh giá: 3/20 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Nhâm Tý theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/25 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem ngày tháng xuất hành hợp với tuổi của gia chủ


Gia chủ tuổi Đinh Sửu mệnh Giản hạ thủy, ngày xem là Nhâm Tý mệnh Tang đố mộc, tháng xem là Quý Mão.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Gia chủ. Tốt.
- Tuổi Gia chủ và ngày có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
- Tuổi Gia chủ và tháng có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
Đánh giá: 5/25 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Hư! Rất xấu cho việc xuất hành.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Thu! Rất xấu cho việc xuất hành.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên đức hợp, Thiên Quan trùng với Tư mệnh Hoàng Đạo, Tuế hợp, Mẫu Thương, Đại Hồng Sa
* Sao xấu: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Địa Tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Sát chủ, Nguyệt Hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát
Đánh giá: 4/10 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 12/100! Ngày này không được tốt để chọn làm ngày xuất hành! Mời bạn xem ngày khác!
* Thống kê những

ngày tốt xuất hành trong năm 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Đang thống kê xin vui lòng đợi...